Lyftning, lastning, grävning och transportering!

Smen´s Skarabergs Smidesverkstad AB drivs av syskonen Lisbeth Johansson och Hans Andersson. Företaget har sitt säte i Skara och sysselsätter 26 personer. Vi hjälper med lyftning, lastning, grävning och transportering samt har TMA - skydd vid våra arbeten.

Historik

1880 August Andersson startade smidesverkstad på Skaraberg. Tillverkning av harvar, plogar, järnhjulsvagnar med mera.
1911 Nils Andersson började i smedjan. Nya produkter togs fram, bland annat ett cykelställ som såldes över hela landet.
1945 August Andersson gick bort och Nils Andersson tog över smedjan. Firmanamnet ändrades till Nils Anderssons Smidesverkstad. Nu började det tillverkas gummihjulsvagnar, släpkärror med mera, samt under krigsåren vedkapar och gengasaggregat.


1963 Nils Andersson gick bort och hans söner Börje, Tage och Bertil tog över verksamheten.
1972 Truckar och lastmaskin köptes in – entreprenadverksamheten tog sin början.
1975 Företaget ombildades till Skarabergs Smidesverkstad AB.
1977 Kommunen exproprierade fastigheten på Skaraberg och erbjöd företaget att förvärva Öhrns Mekaniska verkstad på Mynthusgatan. Fastigheten och verksamheten köptes och i samband med det också tillverkningsrätten till en takfalsmaskin. Från 1977 och framåt ökade entreprenadsidan kraftigt.


1987 Tage Andersson gick bort efter en längre tids sjukdom. Företaget ägs nu av Börje Andersson tillsammans med barnen Hans och Lisbeth.
1991 Verksamheten utökades till att omfatta hantering av byggavfall och uthyrning av sopcontainers. 
1996 Hans Andersson och Lisbeth Johansson, som nu äger 50 procent var av företaget, blev utsedda till ”Årets företagare” i Skara.
2006 Idag sysselsätter företaget 26 personer, varav tre på den mekaniska sidan och vi har TMA - skydd vid våra arbeten. Välj Smen´s Skarabergs Smidesverkstad AB då du behöver hjälp med lyftning, lastning, grävning och transportering!

Vi är medlemmar i:

- ME (Maskinentreprenörerna)
- Åkeriföreningen Skaraborg (Sveriges Åkeriföretag) 
- Svenska Mobilkranföreningen
- SVEMEK
- BA