Lyftning, lastning, grävning och transportering!

Om oss

Smen’s Skarabergs Smidesverkstad AB drivs av syskonen Lisbeth Johansson och Hans Andersson. Företaget har sitt säte i Skara och sysselsätter 26 personer. Vi hjälper med lyftning, lastning, grävning och transportering samt har TMA – skydd vid våra arbeten.

Lyftning, lastning, grävning och transportering det är vad Smen’s i Skara idag sysslar med.

Men när smidesföretaget startade år 1880 av August Andersson på Skaraberg var det harvar, plogar, järnhjulsvagnar m.m. som tillverkas.

Smen’s Skarabergs Smidesverkstad AB drivs av syskonen Lisbeth Johansson och Hans Andersson.

Historia

1880 Smen’s på Skaraberg

August Andersson startade smidesverkstad på Skaraberg år 1880. Tillverkning bestod främst av harvar, plogar, järnhjulsvagnar m.m.

På krönet av åsen låg Skarabergs smedja ”Smedjebacken”. I bottenvåningen fanns smedjan, ytterväggarna var uppmurade, kalkputsade och vitmålade. På andra våning bodde smeden och grundaren August Andersson. Ytterväggarna på bostadsdelen var rödfärgad träpanel.

Huset ligger ännu kvar på Herrtorpsvägen 8 och är idag en enfamiljsvilla och finns kvar i släkten. I detta hus bodde 13 personer samt smedlärling på 1920-30-talet. Verkstadsdelen och uthusen finns inte kvar.

Smedjan var naturligtvis inrymd i bottenplanet. På nordgaveln satt dörren som ledde in till smedjan. Här lagades allt som hörde jordbruket till.

Sonen Nils växt upp och lärde sig till smed av sin far August, rörelsen gick vidare och Nils var mycket påhittig. Det blev cykelställ som såldes över hela landet. När August dog 1945 övertog verksamheten år 1945 då August avlidit.

Nils familj var stor, tio barn, fem pojkar och fem flickor. Fyra av pojkarna gick i lära till smed.

1880 startade August Andersson född i Skånings Åsaka 1866 en smidesverkstad i Skaraberg på Smedjebacken.

Tillverkningen bestod av harvar, plogar m.m. Järnvägshjulsvagnar var också en annan stor produkt och hjulringar som måste läggs om. Hästar skoddes och reparationer av lås och beslag utfördes. Verktygen som användes tillverkade August själv. De flesta verktygen finns kvar på företaget.

1911 Nils Andersson började i smedjan som lärling under sin far August. Nya produkter togs och kreativiteten var hög.

Nils var påhittig och en produkt som blev mycket efterfrågad var cykelställ i olika storlekar.

Cykelställen blev så populära de såldes från Ystad till Haparanda. De flesta kunderna var handlare, det fanns plats för reklam/butiksnamn på cykelstället det var också robust och stabilt. Allt var handsmitt, såväl själva järnet som alla nitar.

Bilden till höger är ett annonsblad med priser från den tid då cykelställen såldes, priserna gäller givetvis inte idag.

Det börjades tillverkas rävtänger för maskning av rävar i rostfritt som såldes till rävgårdar. Harvar och plogar vässtes. Mycket handsmide gjordes till kyrkogårdsportar och trappräcken m.m.

1946 August Andersson gick bort och sonen Nils tog över smedjan.

Firmanamnet ändrades till Nils Anderssons Smidesverkstad.  Nu började det tillverkas gummihjulsvagnar, släpkärror, pakethållare för bilar samt drag monterades m.m. Under krigsåren tillverkades vedkapar och gengasaggregat. Tillverkning av byggnadssmide som räcke till trappor och balkonger samt kvarnar och blandare för rävmat.

Nils hade en stor familj. Tio barn fem flickor och fem pojkar. Fyra av pojkarna lärde sig smedyrket. Redan som 13-åring år 1940 började en av sönerna. Börje Andersson som smedlärling. Hans fyra år äldre broder Tage Andersson var redan verksam i företaget. 1946 blev verkstaden för trång, då byggdes en ny alldeles in till den andra. Jobben blev större och större. Lastbilsreparationer, flak, tippar och fjäderreperationer samt ramförstärkning var en specialist. Det utfördes även ombyggnad av släpvagnar, blästring och målning.

1963 Nils Andersson gick bort samma dag som han nådde pensionsåldern. Nu övertog Börje, Tage och Bertil verksamheten. År 1965 lämnade Bertil företaget.

1968 var verksamheten i behov av större lokaler, men kommunen satte stopp för ytterligare utbyggnad på Skaraberg på den nuvarande platsen. Detta medförde en viss stagnation av verksamhet. Vid denna tid fanns 9 personer anställda i företaget. Argumentet till den nekade utbyggnaden var att kommunen planerade att bygga bostäder på Skaraberg. Verksamheten minskade och 4 personer blev kvar på företaget. Det kom att dröja ända till 1977 innan nya lämpliga lokaler erbjöds i Skara. Bostadsbyggandet på Skaraberg dröjde dock ytterligare ett år.

I slutet på 1960-talet började en av den fjärde generationen i företaget, Börjes son Hans Andersson. Hans började som truck- och maskinförare. För Hans var det naturligt att börja på företaget, han var infödd i arbetet och hade inga andra funderingar på vad han skulle arbeta med.

1972 köptes de två första truckarna för lastning och lossning av lastbilsgods.

Inom kort inköptes den första lastmaskinen och man började ta uppdrag som entreprenadarbete. År 1975 köptes den första mobilkranen och ytterligare en lasttruckar och lastmaskin köptes in – entreprenadverksamheten tog sin början.

1973 började Lisbeth Johansson på företaget, hon var dotter till Börje Andersson. Lisbeth hade provat på butiksarbete under en period. Började som kontorist på deltid, i samband med övertaget av Öhrns Mekaniska Verkstad växte företaget och tjänsten utvidgades till heltid.

1975 Företaget ombildades till Skarabergs Smidesverkstad Ab. Samma år 1975 köptes den första mobilkranen och ytterligare en lasttruckar och lastmaskin köptes in – entrepenadverksamheten tog sin början. Namnet Smen´s fanns redan registrerat men i folkmun fortsatte namnet ”Smen´s”.

1977 Kommunen exproprierade fastigheten på Skaraberg. Kommunen erbjöd företaget lokalerna efter Öhrns Mekaniska Verkstads Erik Järnåkers gata 4- Förvärvet avsåg såväl fastigheten som verktyg och maskiner. Verksamheten köptes och i samband därmed och tillverkningsrätten till en takfalsmaskin.

Detta innebar att verksamheten breddades med en tillverkningsenhet förutom den redan bedrivna entreprenadverksamheten. Verksamheten gick bra och lönsamheten kunde bibehållas.

1983 köptes tillverkningsrätten till Sågskärpningsmaskinen Gami, vilket medförde ytterligare tillskott till produktionsenheten.

1987 gick Tage Andersson bort efter en längre tids sjukdom. Företaget ägs nu av Börje Andersson 50% samt barnen Han 25% och Lisbeth 25%.

Detta år sysselsatte takfalsmaskinen 3 man och tillverkningen av takfalsmaskinen var bra, den såldes via Grönlunds till USA och via Belano till Norden och Europa. Företaget tillverkade också sågskärpningsmaskin samt diverse legoarbeten.

I företaget arbetade 14 anställda. Stadens och dess omnejd växte vilket gav en god lönsamhet för företaget.

Detta år fanns 3 st lastmaskiner Volvo BM 4200, 4400, 4500, 2st traktorgrävare 6300, 1 st grävmaskin Åkerman H7, 1 st kran Moelven 694, 1st kran KATO 25 ton terränggående samt 1 st lastväxlarbil med släpvagn, maskinflak, kranflak, containrar samt special flak för transport av bodar.

I början av 1990-talet var det jobbiga år för företaget och flera med dem. Det innebar stora kundförluster. Personalstyrkan minskades och del av maskinparken såldes av. Lönsamheten inom entreprenadsidan var ganska låg men tillverkningen var något stabilare.

1991 Verksamheten utökades till att omfatta hantering av byggavfall och uthyrning av sopcontainers. Denna verksamhet växte hela tiden och gjorde att företaget kunde övervintra krisåren.

1994 fanns 3 mobilkranar med lyftkapacitet från 15 till 50 ton, 3  traktorgrävare, 1 st bandgrävmaskin, 2 st hjulgrävare, 3 st lastmaskiner, 2 st teleskoptruckar, 1 st lastväxlare/kranbil, 1 st liftdumper för sophantering samt ett stort antal tillbehör till samtliga kunder.

Elva man var anställda, beläggningen var god och nyrekrytering skedde. i den mekaniska verkstaden arbeta 3 man.

Takfalsmaskinerna såldes till största delen genom Grönlunds Takfalsmaskiner AB, övervägande del år på export främst till USA. Företaget hade detta år levererat ca 2.500 maskiner till USA

Sågskärpningsmaskinerna såldes av Smen´s själva och kunderna utgjorde mindre sågverk, tillverkade av mindre sågverk samt leverantörer till sågverk.

1995 Hans Andersson och Lisbeth Johansson, som nu äger 50% var av företaget, blev utsedda till ”Årets företagere 1994” i Skara.

Vid denna utmärkelse fanns även deras far Börje Andersson med även om han inte var verksam i företaget. Han ansvarade för entreprenadsidan samt var även verksam som förare av lastmaskiner, mobilkranar och lastbilar. Lisbeths roll var att sköta ekonomin, bokningar och dirigering av entreprenadmaskiner.

2006 sysselsatte detta år 26 personer samt tre personer i verkstaden.

2019 Företagets upptagningsområde är länet, med undantag av transporter som kom att vara utanför. Med mobilkranarna, lastmaskiner, teleskopstruckarna lyfts det mesta.

Grustransporter är en stor del av transporterna.

Uthyrning och transport av containrar.

Snöjouren för Vägverket och kommunen samt andra företag i kommunen fortsätter under vintermånaderna.

25 anställda finns i april 2019 samt en person i verkstaden. Behovet av lastbilsförare och grävmaskiner är stort. Att få tag i kompetent personal är svårt, ett problem i hela branschen. Samarbete med andra företag är A och O, man klarar inte alla uppdrag ensam. Tidigare sa man konkurrenter idag är man medarbetare/kolleger. Att samarbetar gör att all alla är vinnare.

I verkstaden görs bl.a. hydraulslangar till Scan och andra industrier i Skara.

Maskinpark med hästkrafter och muskler

På Smen’s utförs diverse transporter som anläggningstransporter, containertransport och maskintransporter.

Ett annorlunda uppdrag var när sagotornet på Sparbanken Skaraborg skulle bygga nytt bankkontor på Skaraborgsgatan.

Smen’s fick utföra transporterna av sagotornet som skulle monteras högst upp på tornet.

Bilden till höger visar när toppen på sagotornet kom till platsen. Troligtvis fick trafiken stängas av på gatan under en stund för att kunna klara lyftet med kranen.

Verksamheten breddades med en maskinpark med olika typer av entreprenadmaskiner och bilar för att kunna utföra alla typer av markarbeten och anläggningsarbeten.

Kunderna är alla både stora och små. Med den stora maskinparken som företaget kan erbjuda så finns många större anläggningsföretagen, här finns Skanska, NCC, Vägverket, Anläggningsgruppen med flera.

I den stora maskinparken finns lastmaskiner, mobilkranar och teleskoptruckar som klarar de flesta lyft och kan lasta och lossa det mesta. Den högsta kranen når upp till ca 50 m, den klarar dock inte ända upp till domkyrkans topp som är 63 m säger Hans, en lärdom från tiden i skolan som finns kvar i hans minne.

Under vinterhalvåret utförs snöjouren åt Vägverket, Skara kommun och andra företag i Skara stad. Smen’s är även certifierade att utföra arbeten åt Försvaret som är en stor kund.

Smen’s har också en egen mekanisk verkstad där man bl.a. tillverkar hydraulslangar, takfalsmaskiner m.m. I verkstaden utförs även diverse reparationsarbeten, svetsning och fräsningsarbeten både externa och interna jobb.

2010 började ett samarbete med Sita, soptransporter med lastväxlare och liftdumper ett arbete som inte fortsatte då lönsamheten var dålig.

Sista generationen Andersson

När man kliver in på kontoret på Smen’s i Skara kan man känna en familjär känsla, vilket ju inte är så konstigt. Företaget har funnits i fyra generationer Andersson, från August Andersson till nuvarande ägare, Hans Andersson och Lisbeth Johansson. Väggarna i foajén och på kontoret pryds med fotografier från nutid och förr verksamheten.

Det känns att omsorgen och ansvaret för verksamheten finns i blodet hos syskonparet Lisbeth och Hans. Att både Lisbeth och Hans skulle arbeta i företaget kändes naturligt.

Nuvarande Lisbeth Johansson och Hans Andersson, barn till Börje Andersson är stolta över verksamheten som startade 1880. Det var Smedjebacken på Skaraberg där allt började för farfars far August. Verksamhetens utveckling och kommunens exploatering på Skaraberg innebar flytt till lokalerna på Erik Järnåkersgatan 4 i Skara. Lokalerna var anpassade och expansionsmöjligheter fanns.

På väggen finns utmärkelsen från Skara kommun ”Årets företagare 1994” med på bilden finns Börje Andersson, sonen Hans Andersson och dotter Lisbeth Johansson. Priset utdelades 1995 men avsåg 1994.

Utmärkelsen delades ut av Skara kommuns representanter Ingvar Andersson, Leif Nordh och Christina Bergdahl.

Ett företag i entreprenadbranschen, en bransch som under 1990-talets början var mycket svajig, men Smen’s hitta utvecklingsmöjligheter och tog sig genom de svåra åren.

 

Källa, boken ”Skara efter år 1900”. Intervju med Lisbeth Johansson och Hans Andersson 2019-04-08. Historik om företaget dat 1987-03-12 av Börje Andersson och 1994-12-20 av Lisbeth Johansson