Med Smen’s breda maskinpark utför vi alla typer av markarbeten och anläggningsarbeten.

Våra tjänster

Våra kunder är till största delen de större anläggningsföretagen, däribland Skanska, NCC, Vägverket, Anläggningsgruppen med flera. Med våra lastmaskiner, mobilkranar och teleskoptruckar lyfter, lastar och lossar vi det mesta.

Vi utför diverse transporter så som anläggningstransporter, containertransporter och maskintransporter.

Smen’s har också en egen mekanisk verkstad där vi har tillverkning av hydraulslang samt utför diverse reparations-, svetsnings- och fräsningsarbeten.